Vastaavan työnjohtajan palvelut.

Onko Unelmanne omakotitalosta, kesä- asunnosta tai kesämökistä alkanut jo hahmottua, suunnitelmiakin jo on. Rakennusunelmanne, kuten jo mittavampi remonttikin vaatii rakennusluvan.

Rakennusluvan vaatiman unelma projektin asianmukaisen, turvallisen ja laadukkaan totetumisen kannalta on tärkeää ottaa projektin toteuttajien joukkoon Vastaava työnjohtaja.

Ottakaa yhteyttä ajoissa, Jobarico Vastaava työnjohtaja varmistaa kokonaisuuden saumattoman, turvallisen, lakien ja asetusten mukaisen etenemisen rakentamisen alusta Unelmanne valmistumiseen.

Myös Suomen
Maankäyttö- ja rakennuslain 122 § määrittelee asian näin:
"Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja)"

 
Soitto
Sähköposti
Tietoja